Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English German
Προϊόντα
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2 [200xX]

Πιστοποίηση
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 Στόχος της επιχείρησης είναι η παραγωγή ελαστικών - πλαστικών εξαρτημάτων και η εμπορία αυτών προς τους πελάτες της, με τρόπο που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών και θα είναι σύμφωνος προς τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Η ποιότητα των προϊόντων είναι στενά συνδεδεμένη με τις σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και την συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης αυτών.Η επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί το μέσον για την διατήρηση της επιχείρησης ως μίας αξιόπιστης και ανταγωνιστικής μονάδας στον τομέα αυτό αλλά και για την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της.

 Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Το Σύστημα Ποιότητας και οι στόχοι, οι οποίοι εκπηγάζουν από αυτό υπόκεινται σε συνεχή ανασκόπηση με σκοπό την διαρκή αποτελεσματικότητα, βελτίωση και προσαρμογή αυτών (και όλων των δραστηριοτήτων, που απαρτίζουν το Σύστημα) προς τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις του τομέα γενικότερα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών δραστηριοτήτων ελέγχου και ανασκόπησης αλλά και των πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνονται από τους πελάτες ή άλλες εξωτερικές πηγές αποτελούν πολύτιμη πηγή εισροών προς το Σύστημα Ποιότητας, στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

Η διεύθυνση και το προσωπικό της επιχείρησης δεσμεύονται από την πολιτική αυτή και ακολουθούν πλήρως το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της επιχείρησης. Η ίδια η πολιτική υπόκειται σε διαρκή ανασκόπηση με σκοπό την εξασφάλιση της καταλληλότητας της ως προς τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας αλλά και την εξασφάλιση της κάλυψης όλων των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν το Σύστημα..

ΣΤ. ΒΟΥΚΑΚΗΣ / ιδιοκτήτης    -  Νικ. ΒΟΥΚΑΚΗΣ / ιδιοκτήτης

 


DOWNLOAD - PDF

UL94-V0 

ISO 9001

CE ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

CE ΦΛΑΝΤΖΕΣ E.P.D.M

Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2 [200xX]
SSL Certificates